Meld deg på samling for praktisk personale 26. til 29. mai

Vi minner om at Jæren folkehøgskole inviterer til årets samling for praktisk personale. Skolen har lagt ned mye krefter og energi på å legge opp til et rikholdig og spennende program for alle yrkesgrupper innen det praktiske personalet på folkehøgskoler. Programmet er blitt til i samarbeid med utvalg for praktisk personale.
Samlingen er lagt til dagene onsdag 27. til fredag 29. mai, med tilbud om bonusdag tirsdag 26. mai med tur til vakre, kjente og fantastiske Preikestolen.

Program
Vedlagt finner du invitasjonen og oversikt over det varierte programmet for dagene på Jæren folkehøgskule. 

Pris

Pris for samlingen/kurset er kr: 3400,-.
Pris inkl. Preikestolturen er kr: 3900,-.

Påmelding     

Påmelding skjer på telefon, mail, fax eller post direkte til Jæren folkehøgskule, Søren Øvretveits veg 9, 4352 Kleppe

Telefon: 51785100 – Faks: 51785101 – e-mail: admin@jarenfhs.no

innen 1. mai.

 

Oppgi følgende informasjon:

1. Skole: 2. Yrkesgruppe: 3. Navn: 4. Mobil: 5. Mail: 6. Ønsker Preikestoltur + IKV-kurs 7. Ønsker kun IKV-kurs 8. Deler gjerne rom med: 9. Ønsker enerom 10. Ikke-bindende ønske for tur torsdag 11: Diett eller annen info.

Se vedlagte invitasjon og program for ytterligere informasjon eller ta kontakt med skolen.

Kalender