Mer penger til folkehøgskolene

I dagens forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått en økning i støtten til folkehøgskolene. Dette kommer fordi antall elever på folkehøgskolene har økt de siste årene.

Skrevet 8. oktober 2012  av Marit Asheim

– Det er svært gledelig at regjeringen har sett den veksten folkehøgskolene har hatt de siste årene, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Folkehøgskolene er et viktig tilbud til unge i en periode i livet der de trenger et trygt miljø å modnes i. I tillegg gis de mulighet til å dyrke interesser som kan vise vei for senere yrkesvalg, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Forslaget innebærer et samlet tilskudd for folkehøgskolene på kr 718 206 000. Det er en økning på 3,3 prosent fra året før, og i tillegg en ekstra bevilgning på 10 millioner som kompensasjon for økt elevtall. Folkehøgskolene har hatt en stabil framgang i antall elever de siste ti årene, og dette er første gang den rødgrønne regjeringen kompenserer for det økte elevtallet.

– Dagens forslag til Statsbudsjett er en oppmuntring. Vi kunne selvfølgelig også ønsket oss at tidligere års vekst i elevtallet ble dekket inn i budsjettet, men alt i alt er vi fornøyde, sier Tor Grønvik, daglig leder i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. – I dag feirer folkehøgskolene de ti millionene og de gode ordene fra Kristin Halvorsen.

Ambisjonen framover nå for folkehøgskolene er å få midler til å starte en ny skole. – Vi håper regjeringen så snart som mulig vil prioritere arbeidet med flere folkehøgskoler i Norge. Den økte populariteten til dette skoleslaget bør føre til at vi også kan øke tilbudet for elevene, sier Dorte Birch, daglig leder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Kalender