Ny pedagogisk utviklingsleder

Sigurd Ohrem er tilsatt som pedagogisk utviklingsleder

Rune Sødal har permisjon fra stillingen som pedagogisk utviklingsleder fra 1,1,08 til – 31.12.08. Sigurd Ohrem er tilsatt som vikar for samme periode. Han begynner først i 40% stilling og øker så til 60% fra 1.3.08.

Kalender