Nytt kull i Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolen starter i juni

Deltakerne på første kull av lederutdanningen for folkehøgskolene er svært fornøyde med studiet (se noen av uttalelsene fra deltakere lenger nede i teksten). Folkehøgskoleforbundet har sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Nå er det klart for påmelding til neste kull.

Studiet passer for skoleledere, enten du er rektor eller mellomleder/inspektør, samt dere som ønsker en lederutdanning med utgangspunkt for folkehøgskolens hverdag og virke. Folkehøgskolens lederutdanning veksler mellom teori, refleksjon og erfaringsdeling på samlingene og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i periodene mellom samlingene. Studiet er samlingsbasert i løpet av 2018-2020.

Her er nettsiden for studiet og hvor man også kan melde seg på studiet:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/verdibasert-endringsledelse-for-folkehogskolene/

 

Meld deg gjerne på allerede i dag! Påmeldingsfrist 15. april 2018.

For mer informasjon, se vedlegg nederst i dette oppslaget

Her ser dere noen uttalelser fra årets studenter (kull 1)

Det var med stor iver, motivasjon og ein god porsjon spenning eg sette meg på «skulebenken» igjen. Verdibasert leiing i folkehøgskulen var eit spennande tema, og samlingane/studiet har ikkje skuffa til no. Gode forelesarar som foreleserer over interessante tema, men ikkje minst er kollokvie- og plenumssamtalane av stor verdi for læreprosessen. Den læring du kan få av andre som står i same posisjon som deg er uvurderleg. Det er ei rettesnor for deg direkte in i det daglege arbeidet, men det er også interessant å høyra på medstudentar som ikkje er rektor. Det er eit perspektiv på leing so vi ikkje ofte får høyra. Likevel er det noko av tematikken som ikkje treffer innanfor forventningane som ligg til at dette er ei utdanning som er spesialtilpassa folkehøgskulen. Men dette reknar eg med er barnesjukdomar som vert retta opp før neste kull.

Trond Instebø, rektor på Hardanger FHS

 

I mange år har jeg gått og tenkt på å få tilegnet meg mer lederkompetanse. Når folkehøgskolen startet studiet «verdibasert endringsledelse» var jeg ikke i tvil om at dette hadde jeg lyst til å være med på. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til da det er noen år siden jeg studerte selv, men studiet har over all forventing vært lærerikt. Høgskolen i Sør Øst Norge (Drammen) og NLA (Bergen) har stilt med dyktige foredragsholdere med kunnskap og erfaring.  I tillegg har vi veiledning i grupper og individuelt der refleksjon står sentralt. Studiet har uten tvil gjort at jeg har fått tilegnet meg mer kompetanse innenfor ulike temaer innenfor ledelse. For meg personlig har jeg blitt tryggere i min rolle som leder og utviklet meg til å bli enda tydeligere. Vi har på vår skole økt kvaliteten på læringsarenaen, reflektert mer sammen i pedagogisk råd og gjort endringer på vår egen skole. Jeg kan på det sterkeste anbefale studiet til andre som går å «tenker» skal jeg begynne å studere igjen! Studiet har gitt meg personlig utvikling, økt læring i folkehøgskole sammenheng. Her er det bare å gripe muligheten. Dette kan anbefales!

Oddvar Sæter jr., undervisningsinspektør på Molde folkehøgskole

 

Verdibasert Endringsledelse har vært en øyeåpner for meg i forhold til både det teoretiske bakgrunnsteppet rundt pedagogikk og læring såframt som de organisatoriske og systemiske rammene man må forholde seg til og bygge opp som skoleleder. Som lærer er jeg også veldig fornøyd med hvor lett det har vært å knytte oppgavene og temaene til min faktiske hverdag. Selv uten en stilling i administrasjonen føler jeg at kurset har gjort meg mer kunnskapsrik og bevisst på det arbeidet jeg gjør i Folkehøgskolen, fra klasseromsledelse til samtaler og møter med elever.

Kjetil Hallre, lærer på Voss FHS

 

I folkehøgskolens lederutdanning kan vi velge å fordype oss i det vi og vår skole har behov for – og slik kan lederutdanningen også bli skoleutvikling. Det er motiverende å knytte teorien til skolehverdagen. Jeg opplever temaene svært relevante for jobben i folkehøgskolen. Foreleserne er dyktige, veilederne er engasjerte i oss og medstudentene er erfarne folkehøgskolefolk!

Synnøve Sandnes Tjora, inspektør på Rødde folkehøgskole

 

Kan jo være ok å få med noen tanker fra en på praktisk side. Det er fort gjort å tenke at dette kun er for rektorer og lærere med en rektordrøm i magen. Men slik jeg opplever studiet er det absolutt relevant også om man ikke er fra pedagogisk side; har man et personalansvar vil man garantert ha god nytte av dette studiet uavhengig av hvilken yrkesgruppe en leder. Studiet er veldig interessant, nettopp fordi det omhandler folkehøgskolen og verdiene skoleslaget står for med de problemstillinger som stadig dukker opp. At både teori og forelesninger i stor grad kan oversettes til eget bruk og egen jobb, og at innleveringer er basert på skoleutvikling på egen arbeidsplass gjør studiet ekstra givende. Prosjekter du kanskje uansett skulle gjøre får en helt annen dimensjon og fokus når du får teori på det, samtidig som du tenker igjennom hva du gjør og hvorfor. Med en slik miks av teori og praksis ble prosjektene både lærerike og spennende, med en bedre gjennomføring og sluttresultat enn uten. Dette er erfaringer jeg definitivt vil ha nytte av også i fremtidige prosjekter. Studiet bygger også selvtillit hos oss som ledere, vi drøfter mye om hva god ledelse er og får tyngde til å stå for det vi tror på. At man i tillegg blir godt kjent og får et nettverk med andre folkehøgskoleansatte er heller ingen ulempe, og man må være forberedt på at det både blir hyggelig og pratsomt både i og utenfor læringsarenaen.

Kristin Smith, administrasjonsleder på Ringerike folkehøgskole

Kalender