Oppdaterte foredragsunderlag fra rektorforum

Bernt Hagtvet har nå kommet med sine 10 bud på dannelse inn i det 21. århunder. Disse ligger nå inne i hans foredragsunderlag i blokken til venstre på hovedsiden.

Kalender