Rekordmange elever på folkehøgskole

7258 elever på lange kurs i norsk folkehøgskole er beste på hvert fall 25 år. Dette viser opptelling av elever pr 1. september. Men om totaltallene er rekordstore, skjuler det seg variasjoner mellom skolene.

Totalt er det i år 6,4 % flere elever ved de norske folkehøgskolene enn på samme tid i fjor. En medvirkende årsak er at en ny folkehøgskole har startet opp. Men også uten denne er tallene på rekordnivå.

Sammenlikner vi årets elevtall med 19-åringskullet svarer det til drøyt 11 prosent.

Ujevnt

Økningen er størst ved skolene på Sør- og Vestlandet, også selv om vi ser bort fra nye Kristiansand folkehøgskole. Trøndelagsskolene går imidlertid litt tilbake sammenlignet med i fjor.

To tredeler av skolene er likt elevtall med i fjor eller bedre. Det betyr også at ca en tredel av skolene opplever en tilbakegang.

Framtiden?

Ser vi lenger fremover i tid er det fire områder skoleslaget må forbedre rekrutteringen fra for å opprettholde eller forbedre den samlede rekrutteringen ytterligere: øke andelen av unge som går ut av videregående studiespesialisering, øke andelen av unge fra de yrkesfaglig retninger, øke andelen av nye unge nordmenn og endelig flere elever fra utlandet, hvor andelen i dag er skammelig lav.  

Kalender