Særavtalen med KS er prolongert for 2 nye år.

Særavtalen med KS er prolongert for 2 nye år fram til 31.12.2011. De fylkeseide/kommunalt eide folkehøgskolene har fått forlenget sin særavtale med Kommunenes Sentralforbund. En viktig endring er likevel godkjenning av prinsippet mht justering av enkeltsatser. Dette betyr at tillegget for ubekvem arbeidstid er justert opp fra kr. 17.400 til kr. 19.000.

Den gamle avtalen  og den nye protokollen følger vedlagt.

Kalender