Styrk evnen til kritisk tenkning i skolen!

Barn og unge i Europa bør tidlig få praktisk opplæring i demokrati og styrke evnen til kritisk tenkning. Dette var en av konklusjonene på den fire dager lange europeiske ungdomskonferansen Europe+ Democracies in Change på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord.

Konferansen resulterte i fire råd (se under og vedlagt) til norske og europeiske politiker om hvordan vitalisere og styrke legitimiteten til demokratiene i Europa. Rådene ble sist torsdag overrakt stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen Svein Roald Hansen (AP) i stortingets vandrehall.

 

Demokratiene i endring

Utgangspunkt for de rådene ungdomspanelet utarbeidet var at demokratier alltid er i endring. Spesielt i vår tid synes demokratiene i Europa å være satt under ekstra stort press av den økonomiske, digitale, demografiske, miljømessige og politiske utviklingen. Dette gjør noe med vår oppfattelse av demokratiet og dets evne til å fungere til beste for borgerne.

 

Nøytralt politisk nettsted

Alle demokratier bør etablere et nøytralt interaktivt nettsted som informerer om politiske partier, aktuelle saker og mål for å stimulere til informert offentlig debatt, foreslo Philip Charfreitag fra Tsjekkia. Han var én av i alt 18 ungdommer fra 13 land i og i nærheten av Europa. Forslaget overlevde den lange og intense prosessen og havnet under råd nr to: Let us have dialouge. For kun de råd hele gruppen kunne enes om ble lagt fram.

 

Konferansen Europa+ Democracies in Change ble gjennomført som en såkalt lekfolkskonferanse som del av grunnlovsjubileet og 150-års jubileet til folkehøgskolene i Norge og er godkjent som del av stortingets grunnlovsjubileum.

 

Demokratisk dannelse på agendaen

Folkehøgskolene springer ut av det gryende demokratiet på 1800-tallet og hadde stor  betydning for utviklingen av demokratiet i Norge for mer enn 100 år siden, hevder blant annet valgforsker Frank Aarebrot. Fortsatt er demokratisk dannelse med vekt på myndiggjøring av mennesket, bærende i folkehøgskolenes virksomhet.

 

Konferansen inngår som ett av flere felles prosjekt mellom folkehøgskolene under fellestittelen GRIP DEMOKRATIET. De andre prosjektene er #democracywall, en elektronisk vegg for demokratistatements fra hele verden formidlet via norske folkehøgskoleelever på studiereiser, og Demokratibudstikka, fem moderne budstikker som har gått mellom alle landets folkehøgskoler og utløst åpne demokratiarrangementer på hver skole.

 

Liste over råd

 

Democracies in Change

Advice for the Future

 

Education to Develop Responsible Citizens

The people of Europe should be educated in government systems, politics, and critical thinking. By starting this education about democracy at an early age, citizens will be motivated to contribute to society and be politically active. With this self-awareness in voting citizens, a sustainable society can be created.

 

Let’s Have a Dialogue

In order to improve communication between the voting public and politicians, ongoing arenas for people to engage in politics should be established. These arenas could include:

-Forums, seminars, meetings etc. about current topics.

-An impartial internet forum that delivers information about parties, current debates, and political goals allowing interactive communication to inform the public and encourage public debate.

 

An Egalitarian Society, A Happy Society

Politicians should ensure that they are working towards a more egalitarian society in order to strengthen trust in the system and support citizens in the pursuit to happiness.

 

Power to the People

Politicians should strive for more decision making (such as direct voting and adding to a political agenda) in local areas regarding everyday matters in order to obtain an even balance of political power. 

 

Bilde 1: Ioannis Astaris (Hellas) fra Agder folkehøgskole og Jelena Vulic (Serbia) fra Peder Morset folkehøgskole vurderer råd til europeiske politikere.

 

Bilde 2: Budstikka med rådene om demokratienes utvikling overrekkes stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen Svein Roald Hansen (AP) i Stortingets Vandrehall. Fra venstre: Magnus Nichelsen (Danmark og Skiringssal folkehøyskole), Isabel MacCay (USA og Risøy folkehøgskole), Sergii Skoryk (Ukraina og Elverum folkehøgskole) Edgars Zemmers (Latvia og Karmøy folkehøgskole), Svein Roald Hansen og Slah Maamri (Tunisia).

Kalender