Tillitsvalgt kurs på Sanner Hotell 24-25 september

      
                                        
Alle tillitsvalgte bes om å sette av disse viktige dagene i september.
23. september blir det innføringskurs for nye tillitsvalgte.'
Påmelding innen 10 september

Program for kurset følger vedlagt

Kalender