Utvalget for praktisk personale har startet arbeidet

Det kom mange innspill på bordet til kurs for praktisk personale, da det nyoppnevnte utvalget for praktisk personale møttes for første gang 13. november. Det ble også mange gode forslag til programposter til samling for praktisk personale på Namdals folkehøgskole til juni (2.-5. juni 2014).

Utvalget er opprettet av styret i Folkehøgskoleforbundet for å styrke arbeidet for praktisk personale. I utvalget sitter Rita Eriksson fra Sund, Osmine Austbø fra Voss, Bernard Tweve fra Elverum og Marit Elisabeth Gresseth fra Hadeland folkehøgskoler.

Kalender