Velkommen til landsmøtet – kjerne og identitet

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker velkommen til Voss folkehøgskole 1. – 3. juni. Landsmøtet 2015 er denne gangen lagt helt i starten av juni, kortet ned en dag og blir for første gang gjennomført etter delegatsmodell - vedtatt på landsmøtet i 2013. Og fra i dag sender vi ut landsmøtepapirene med saksliste, sakspapirer og vedlegg til påmeldte til landsmøtet, lokaltillitsvalgte og gjester.

Kjerne og identitet

Foruten vanlige landsmøtesaker vil kjerne og identitet for frilynt folkehøgskole være tema. I 2014 feiret vi folkehøgskolens første 150 år i Norge. Folkehøgskolen sprang ut av det gryende demokratiet og hadde livsopplysning, myndiggjøring og nasjonsbygging som hovedanliggende.

Hvordan står det til med dette i dagens og morgendagens folkehøgskole? Er vi som jobber i folkehøgskolen på tross av vår forskjellighet, fortsatt enige om et felles utgangspunkt og veien videre? Har vi en kjerne og identitet som forener oss og gir retning i utviklingen av norsk frilynt folkehøgskole?  Dette blir et viktig tema på landsmøtet. Det skjer mye spennende på dette feltet også i våre naboland. Tema vil derfor innledes med et norsk, dansk og svensk perspektiv på kjerne i folkehøgskolen.

Terje Breivik, stortingsrepresentant for Venstre fra Hordaland vil hilse til landsmøtet ved åpningen.

 

Voss Folkehøgskule har lagt en flott ramme med kulturelle innslag og utflukt og ikke minst deilig bevertning.

Vel møtt til viktige og inspirerende dager i lag med engasjerte kolleger!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt              Knut Simble

leder                           generalsekretær

Kalender