FHF rundskriv 11-2017: Invitasjon til kurs for nye ansatte i folkehøgskolen 2017

Hvert år arrangerer vi kurs for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. Som i fjor vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Også i år inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor
Assisterende rektor/inspektør, internatleder, kjøkkenleder, administrasjonsleder, driftsleder
Lokallagsleder

 

Vår ref.: 21/17/A 1.08
Oslo, 06.04.2017

FHF-rundskriv 11/2017 

Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen 2017

Hvert år arrangerer vi kurs for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. Som i fjor vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Også i år inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

Kursene gir en solid innføring i skoleslaget. Gjennom foredrag, workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær vil deltakerne lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskole-pedagogikk (spesielt for lærerne), etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb i fellesskap. Med andre ord, deltakerne vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole.

Kursene ligger parallelt og på samme sted, hvor noe av kursinnholdet er felles, mens andre deler er spesielt for hvert kurs. På den måten møter vi både behovene til hver gruppe nyansatte, samtidig som sentrale deler av kursene er felles og at vi får til et stimulerende fellesskap.

Kursene er av ulik lenge (to til fire dager) og innhold og har derfor ulik pris. Vi viser til vedlagte invitasjoner og programmer for mer informasjon og påmelding.

Folkehøgskoleuka 2017

Samtidig med kursene for nye, vil vi også tilby 7 andre kurs for ansatte med flere års erfaring i folkehøgskolen Kursene gjennomføres på samme sted og i samme uke, som vi nå samlet kaller ‘Folkehøgskoleuka’ (j.fr. FHF rundskriv 9-2017).

Sammen blir vi bedre skodd som frilynt folkehøgskole.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt             Knut Simble                  Sindre F. Vinje
leder                               generalsekretær           pedagogisk rådgiver

Kalender