FHF rundskriv 21 2017: Produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere..»

Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med side 53 til og med side 60.

Til:       (vær vennlig å videresende til)
Kjøpere av boken «Grundtvig for begynnere… og oss andre»

 

Vår ref.: 41/17/A 1.08,
Oslo, 30.08.2017

FHF-rundskriv 21/2017 

 

Produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere…»

Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med side 53 til og med side 60.

Dette gjelder ikke hele produksjonen, men kun noen eksemplarer. Har du vært uheldig og kjøpt et eksemplar med denne feilen, kan du returnere boken til oss og motta et nytt, komplett eksemplar.

Har du ikke denne boka og ønsker å kjøpe den, kan den kjøpes ved henvendelse til oss for NOK 275,- + frakt.
Vær vennlig å del denne informasjonen med alle ansatte

Boka er solgt i arrangementer og vært del av kursmateriell for blant annet nye ansatte i folkehøgskolene. Vi har derfor ikke navn og kontaktopplysninger på alle som har kjøpt og mottatt boka, og ber derfor om at denne informasjonen videresendes alle ansatte.

 

Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                                  Knut Simble
leder                                                    generalsekretær

Kalender