FHF rundskriv 6-2017: Invitasjon til dagskurs for internatledere

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Til:       (vær vennlig å videresende til)

Rektor, assisterende rektor/inspektør

Internatleder

Kopi til: Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 9/17/A 1.08, Oslo, 16.02.2017

FHF-rundskriv 6/2017

 

 

Invitasjon til:

DAGSKURS FOR INTERNATLEDERE I FOLKEHØGSKOLEN

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Program

09:00   Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt
           Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Øyvind Brandt

 

09:20   Innledende foredrag:

           Hva er innholdet i internatlederstillingene? v/Knut Simble
           Drøfting av internatlederstillingenes varierende innhold og hva
           som går igjen som utfordringer.

 

           

           Velg mellom enten:

           A: Turnusplanlegging og -verktøy v/NN     
           Systemer, avtaler, og erfaringer knyttet                          
           til personalansvar og turnuslegging.                               

 

           eller

           Elever som sliter v/Sindre Vinje

           Presentasjon av prosjektet «Mellom solskinn

           og ruskevær» og drøfting av utfordringer

 

12:00   Lunsj på Café Christiania

 

13:00   Elevene og vi.. v/Sindre Vinje
           Internatleders rolle i elevsamfunnet, muligheter og utfordringer
           og eksempler på løsninger.

 

           Arbeidsavtaler, det nye lønnssystemet, innplassering mv. v/Knut Simble

 

           Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn presenteres kort for drøftinger 

               Hvordan få opp fremmøteprosent til morgensamling» og andre tema etter innspill

               Andre tema kommer til


16:00   Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj. Kurset gjennomføres med minimum 15 betalende deltakere.

Ved evt. behov for overnatting fra 3. – 4. april kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

 

Påmelding til knut.simble@folkehogskole.no innen 15. mars.

 

Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                           generalsekretær

Kalender