FHF-rundskriv 13/2018: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2018, 18. – 20. september 2018, Med forkurs 17. – 18. september.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 18. – 20. september 2018. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 17. september.

 

FHF-rundskriv 13/2018

 

INNKALLING TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2018, 18. – 20. SEPTEMBER 2018, MED FORKURS 17. – 18. SEPTEMBER.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 18. – 20. september 2018. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 17. september.
Se vedlagte kursprogram her under. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 6. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no  under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/tillitsvalgtkonferansen-2018/

 

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for tillitsvalgte for Folkehøgskoleforbundet.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen. Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt                                                                                                Knut Simble
leder                                                                                                                generalsekretær

 

 

 PROGRAM

Forkurs for nye tillitsvalgte 17.-18. september 2018 

 

Mandag 17. september

15:30 Rundstykker, kaffe/te
16:00 Velkommen og presentasjon. Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke og Utdanningsforbundet.
v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet
16:45 Min rolle som tillitsvalgt
v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF
17:30 Kaffe
18:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. NB: Bruk av bærbar PC
v/ Arvid Kopperdal
20:00 Middag
Tirsdag 18. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensang v/ FHF
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum.
v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal
10:15 Aktuelle lover og avtaler
v/ Knut Simble
11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

PROGRAM, Tillitsvalgtkonferansen 18.-20. september 2018

  Tirsdag 18. september
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon
13:45 Ny pensjonsordning for offentlig sektor – en innføring i hva den nye pensjonsordningen innebærer for ansatte på folkehøgskoler.

v/ sjeføkonom i UNIO, Erik Orskaug

15:00 Pause
15:15 Nye hovedtariffavtaler; Landsoverenskomst for utdanning (Virkeområdet) og Hovedtariffavtalen på KS-området.

v/ Knut Simble, Folkehøgskoleforbundet

16:30 Kaffe
17:00 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

v/ Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

19:30 Middag
21.30 Sosialt samvær
   
  Onsdag 19. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Særmøter for FHF og NKF
11:00 Kaffepause
11:15 Tillitsvalgtes medvirkning i skoleutvikling v/ Sindre Vinje og Knut Simble, Folkehøgskoleforbundet
13:00 Lunsj
14:30 Tillitsvalgtes medvirkning i skoleutvikling fortsetter….
15:45 Hva særpreger godt lokallagsarbeid?

Innledning v/ Sindre Vinje, Folkehøgskoleforbundet

Samtale i grupper + plenum.

19:00 Middag
21:00 Minikonsert v/Eli Helland
   

Torsdag 20. september

08:00 Frokost
08:45 Morgensamling i en av søsterkirkene v/ NKF
09:15 Om General Data Protection Regulation (GPDR)

v/ Kirsti R. Sommerdal, Utdanningsforbundet

10:00 Pause / utsjekking
10:30 Om taushetsplikt for ansatte i folkehøgskolen

v/ forbundenes advokat Bjørn Bråthen v/ Bjørn Bråthen, advokat

11:45 Aktuelle saker
12:15 Evaluering / avslutning
12:30 Lunsj
13:10 Fellestransport til Gardermoen
Kalender