FHF-rundskriv 6/2018 Påminnelse om frist for å søke om plass på Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse.

Påminnelse om frist for å søke om plass på Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse.

FHF-rundskriv 6/2018

Påminnelse om frist for å søke om plass på Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse.

Viser til rundskriv 2-18 om Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse (se vedlegg). Vi sender med dette kun en påminnelse om at frist for å søke om plass på studiet er 15. april. Vi har fått inn noen søkere, men skulle gjerne hatt flere.

Informasjon om studiet finner dere vedlagt, samt på denne nettsiden:

https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/kurs-og-utdanninger/folkehogskolens-lederutdanning/

Med beste hilsen
Knut Simble                      Sindre Findal Vinje
Generalsekretær               Rådgiver pedagogisk utvikling

Vedlegg:
• Produktark for Folkehøgskolens lederutdanning – Verdibasert endringsledelse
• Rundskriv 2-18

Kalender