FHF-rundskriv 1/2019: Ny IA-avtale gjelder for hele arbeidslivet

Fra 1. januar 2019 er ny IA-avtale gjort gjeldende for alle virksomheter, ikke bare for IA-bedrifter, og alle får også tilgang til IA-avtalens virkemidler.

 

 

FHF-rundskriv 1/2019

Ny IA-avtale gjelder for hele arbeidslivet
Fra 1. januar 2019 er ny IA-avtale gjort gjeldende for alle virksomheter, ikke bare for IA-bedrifter, og alle får også tilgang til IA-avtalens virkemidler. Ny Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder i fire år frem til 31.12.2022, og har som mål å redusere sykefraværet og motvirke frafall fra arbeidslivet.
I virksomheter uten IA-avtale har de ansatte som hovedregel hatt rett på å bruke egenmelding opptil tre dager på rad, opptil fire ganger i løpet av en tolvmånedersperiode. Nå gjelder folketrygdlovens bestemmelser i utgangspunktet for alle virksomheter.

Arbeidsgiver kan likevel velge å akseptere egenmelding som dokumentasjon for sykefravær flere dager. Virksomheten kan fritt velge hvor mange dager i sammenheng ansatte kan benytte egenmelding innenfor arbeidsgiverperioden.

Skolene bør sammen med sine tillitsvalgte vurdere om de ønsker å bruke utvidet egenmelding som tiltak for å redusere sykefravær, og eventuelt å innlemme dette tiltaket i sin personalpolitikk.

Med beste hilsen
Øyvind Brandt                                           Angelina Christiansen
leder                                                           generalsekretær

Kalender