Norsk Sangbok klar for revisjon

Styret i Folkehøgskoleforbundet nedsetter en sangboknemd for revisjon av vår egen Norsk Sangbok. Meld din interesse for å delta i sangboknemd eller referansegruppe innen 2. juni.

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i folkehøgskolen. Vår egen Norsk Sangbok gis ut av Cappelen Damm, og Folkehøgskoleforbundet har hatt ansvaret for revideringer av denne siden 1927. Folkehøgskoleforbundet har tidligere bedt om innspill i forbindelse med sangbokfornyelsen, og vi har allerede mottatt henvendelser fra flere som er interessert i å delta i dette arbeidet. Det er et flott engasjement vi har for sang i Folkehøgskolen. Les gjerne mer i Magasinet Folkehøgskolens temanummer om sang her.

På bakgrunn av skolenes innspill har styret i samarbeid med Cappelen Damm kommet frem til det som skal danne grunnlaget for revisjon av Norsk Sangbok. Et ønske om en rimeligere sangbok innebærer en halvering av antall sanger, og nye sanger må inkluderes. For å sikre at elever og lærere får medvirke, opprettes det referansegrupper på flere skoler. Vi vil også ha fokus på å legge til rette for digital visning av sanger. Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemd bestående av 3 personer til å gjøre dette arbeidet. For styret er det Einar Opsvik og Angelina Christiansen som følger opp sangbokrevisjonen. Les mer om sangbokrevisjonen og sangboknemda i rundskriv 12/2020.

For å melde din interesse til å delta i sangboknemnd eller referansegruppe, send epost til angelina@folkehogskole.no innen 2. juni.

 

Kalender