FHF rundskriv 12/2020: Sangboknemd

Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemnd for revisjon av vår egen Norsk Sangbok.

Sangboknemnd

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i folkehøgskolen. Vår egen Norsk Sangbok gis ut av Cappelen Damm, og Folkehøgskoleforbundet har hatt ansvaret for revideringer av denne siden 1927.

I rundskriv 8/19 ba vi om deres innspill i forbindelse med sangbokfornyelsen. Les også mer i Magasinet Folkehøgskolens temanummer om sang her. Vi har allerede mottatt henvendelser fra flere som er interessert i å delta i dette arbeidet.

På bakgrunn av skolenes innspill har vi sammen med Cappelen følgende utgangspunkt for revisjon:

  • Ønske om en rimeligere bok betyr en halvering av antall sanger
  • Nye sanger må inkluderes
  • Det opprettes referansegruppe på flere skoler for å sikre at flere lærere og elever får medvirke
  • Det legges til rette for digital visning av sanger

Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemnd bestående av 3 personer til å gjøre dette arbeidet. Forbundet vil betale et honorar på kr. 30.000,-  og reise og opphold til tre samlinger(lunsj til lunsj, med 2 overnattinger). Utover dette holdes digitale møter etter behov.

Folkehøgskolerådet har siden forrige sangbokutgave revidert sine retningslinjer, og det gis ikke lengre vikarmidler til skolene for de som deltar i sangboknemnd. Vi er derfor avhengig av at nemndmedlemmene finner tid til å delta på en slik måte at det at det ikke blir til ulempe for skolene.

For styret er det Einar Opsvik og Angelina Christiansen som følger opp sangbokrevisjonen. For å melde din interesse til å delta i sangboknemnd eller referansegruppe, send epost til angelina@folkehogskole.no innen 2. juni.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

 

Kalender