Ny hovedtariffavtale på plass i KS

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

Rammen er ikke det samme som lønnstillegg. I rammen inngår også overheng og glidning. Derfor vil lønnstilleggene ligge lavere enn 2,95 prosent. I tillegg vil tilleggene mellom de ulike stillingstypene også være forskjellige.

Resultatet innebærer blant annet:

  • Generelle tillegg til ansatte med høyere utdanning (kapittel 4, gruppe 2). Dette gir lønnstillegg fra 8500 til 12 300 kroner (Se vedlagte protokoll for sentrale tillegg og ny garantilønnstabell)
  • Garantilønn og utregnet laveste årslønn heves med de samme tilleggene
  • Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et tillegg på 1,5 prosent av sin grunnlønn
  • Alle tilleggene gis med virkning fra 1. mai

Det er ikke avsatt penger til lokale pottforhandlinger i 2018.

Ulempetillegg
Partene har avtalt økning av ulempetilleggene med virkning fra 1. januar 2019 (godtgjøring for særskilt arbeidstid, nærmere bestemt lørdags- og søndagstillegg, og kvelds- og nattillegg). Dette vil være en del av lønnstilleggene for mellomoppgjøret 2019. Disse tilleggene treffer i mye større grad arbeidstakere i gruppe 1 enn gruppe 2. Dette betyr at en del av rammen for mellomoppgjøret i 2019 allerede er avtalt.

Organisasjonens frist for å vedta oppgjøret er satt til kl. 12.00 8. juni.

Her kan du lese protokoll fra tariffoppgjøret.

Kalender