NF-rundskriv 6 – 2005 Val på Landsmøtet 2005

Valnemnda ber med dette om framlegg til styremedlemmer og varamedlemmer i styret fra 2005 – 2007.

Styret har nå slik samansetting:

 

Mai-Evy Bakken, Sogndal, leiar

Øyvind Krabberød, Soltun,

nestleiar Kirsten Gjersvik, Voss

Tore Bruåsdal, Agder

Kristian Lund Silseth, Nordmøre

1. vara: Turid S. Haaland, Vefsn (møter fast i styret)

2. vara: Haldis Brubæk, Romerike

3. vara: Marianne Langhelle, Jæren

 

Mai-Evy Bakken og Øyvind Krabberød har gitt valnemnda melding om at dei ikkje tar attval.

 

Vi vil be om at framlegga blir sendt inn før påske til:

 

Erlaug Benjaminsen, Lofoten Folkehøgskole, 8310 Kabelvåg, eller på faks: 76 06 98 81 eller på e-post til inspektoren@lofoten.fhs.no

 

Med helsing Valnemnda i NF 2005

 

Erlaug Benjaminsen         Bodil Nystad     Per Kjelland

Lofoten fhs.                     Vefsn fhs.          Elverum fhs.

Kalender