NF-rundskriv 1-2013: Ledig stilling som rådgiver PU

2. gangs utlysning
Det vises til NF-rundskriv 11 2012.
Det er ikke lykkes å tilsette rådgiver for det felles pedagogiske utviklingsarbeide etter at stillingen ble ledig fra august i 2012. Stillingen utlyses derfor på nytt med søknadsfrist 23. januar d.å. 

Vedlagt finner dere gjeldende utlysningstekst på den ledige stillingen som rådgiver for det felles pedagogisk utviklingsarbeidet. Vi ber om at denne gjøres kjent blant de tilsatte.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt           Knut Simble
leder                         daglig leder

 

——–


   Norsk Folkehøgskolelag                                

  Informasjonskontoret for folkehøgskolen                           

 

 

Frilynt folkehøgskole er inne i en spennende utvikling og representerer mer enn 800 medarbeidere og 4000 elever pr år. NF og IF samarbeider om det felles pedagogiske utviklingsarbeidet blant de 47 frilynte folkehøgskolene i Norge.

 

Vår rådgiver for det pedagogiske utviklingsarbeidet har gått over i annen stilling og vi søker derfor etter ny (2. gangs utlysning):

 

RÅDGIVER

 

Stillingen krever stor grad av selvstendighet samtidig som den krever utstrakt samarbeidsevne, da du må forholde deg til en rekke samarbeidspartnere. Vi søker fortrinnsvis etter deg som har evnen til å motivere andre, som har kontaktevne og gode kommunikasjonsferdigheter. Du trives i et arbeidsmiljø som krever aktiv påvirkning av forskjellige mennesker i vekslende situasjoner.

Stillingshaveren bør trives med utfordringer, og ha fleksibilitet til å kunne arbeide i et lite strukturert miljø med stor grad av handlefrihet.

 

Sentrale oppgaver vil være:

‐ hvert år å utarbeide felles utviklingsprogrammer og søke om midler for disse,

‐ å igangsette, gjennomføre og rapportere kurs/utviklingsforløp.

‐ koordinere og støtte skolenes egne utviklingsprogrammer etter behov,

‐ drifte erfaringsdatabase over utviklingsprogrammer og på andre måter synliggjøre det felles   
  pedagogiske utviklingsarbeidet

 

Det foreligger beskrivelse for stillingen.

 

Relevant utdanning kan være hovedfag/mastergrad i pedagogikk, evt. at du har særlig relevant praksis fra opplæring, veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. Kjennskap til folkehøgskolen er en fordel.

 

Vi tilbyr fast stilling i 100 % fra 1.3.2012 eller etter avtale. Lønn etter avtale. Arbeidssted er Øvre Vollgate 13, Oslo. Rådgiver for pedagogisk utvikling samarbeider bl.a. med pedagogisk utvalg.

 

Personlig egnethet i stillingen vil tillegges avgjørende vekt.

 

Mer informasjon får du ved å kontakte:

Knut Simble på tlf 22 47 43 10 / 97 42 89 79 eller

Øyvind Brandt på tlf 22 47 43 00 / 900 77 694

 

Søknad med CV sendes elektronisk til: nf@folkehogskole.no innen 23.01.2013

 

Norsk Folkehøgskolelag Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Øvre Vollgate 13 – 0158 Oslo – tlf 22 47 43 00

Kalender