FHF rundskriv 10-2015: Invitasjon til samling for praktisk personale – Jæren fhs

Jæren folkehøgskule inviterer til året samling for praktisk personale. Skolen har lagt opp til et rikholdig og spennende program for alle yrkesgrupper innen det praktiske personalet på folkehøgskoler. Programmet er blitt til i samarbeid med utvalg for praktisk personale.
Samlingen er lagt til dagene onsdag 27. til fredag 29. mai, med tilbud om bonusdag tirsdag 26. mai med tur til vakre, kjente og fantastiske Preikestolen.

 

Til          Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Alle ansatte i praktisk personale
              Lokallagsleder

 

Vår ref.: 21/15/A 1.08

Oslo, 16.03.2015

FHF-rundskriv 10/2015

 

Invitasjon til samling for praktisk personale 2015
Jæren folkehøgskule, 26.-29. mai    

Jæren folkehøgskule inviterer til året samling for praktisk personale. Skolen har lagt opp til et rikholdig og spennende program for alle yrkesgrupper innen det praktiske personalet på folkehøgskoler. Programmet er blitt til i samarbeid med utvalg for praktisk personale.

Samlingen er lagt til dagene onsdag 27. til fredag 29. mai, med tilbud om bonusdag tirsdag 26. mai med tur til vakre, kjente og fantastiske Preikestolen.

Program
Vedlagt finner du invitasjonen og oversikt over det varierte programmet for dagene på Jæren folkehøgskule. 

Pris

Pris for samlingen/kurset er kr: 3400,-.
Pris inkl. Preikestolturen er kr: 3900,-.

Påmelding     

Påmelding skjer på telefon, mail, fax eller post direkte til Jæren folkehøgskule, Søren Øvretveits veg 9, 4352 Kleppe

Telefon: 51785100 – Faks: 51785101 – e-mail: admin@jarenfhs.no

innen 1. mai.

 

Oppgi følgende informasjon:

1. Skole: 2. Yrkesgruppe: 3. Navn: 4. Mobil: 5. Mail: 6. Ønsker Preikestoltur + IKV-kurs 7. Ønsker kun IKV-kurs 8. Deler gjerne rom med: 9. Ønsker enerom 10. Ikke-bindende ønske for tur torsdag 11: Diett eller annen info.

Se vedlagte invitasjon og program for ytterligere informasjon eller ta kontakt med skolen.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                 generalsekretær

 

Vedlegg: Invitasjon til samling for praktisk personale 2015

Kalender