FHF rundskriv 8-2015: Invitasjon til dagsseminaret Fra danning til myndig medborger

Du inviteres herved til dagsseminaret Fra danning til myndig medborger med professor ved Finn Thorbjørn Hansen. Seminaret finner sted mandag 13. april i folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13, Oslo, fra kl 10.00 til 16.00 og er åpent for alle interesserte.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 19/15/A 1.08                                                                                                                

Oslo, 12.03.2015

FHF-rundskriv 8/2015

 

Invitasjon til dagsseminaret: Fra danning til myndig medborger
med prof. Finn Thorbjørn Hansen       

Du inviteres herved til dagsseminaret Fra danning til myndig medborger med professor ved Finn Thorbjørn Hansen. Seminaret finner sted mandag 13. april i folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13, Oslo, fra kl 10.00 til 16.00 og er åpent for alle interesserte.

Finn Thorbjørn er professor i Aalborg innenfor områdene filosofisk rådgivning og eksistensiell pedagogikk. Han er en av Nordens nestorer innenfor Filosofisk Praksis og Sokratisk dialog, og har bl.a. bakgrunn fra folkehøyskolen.

Workshopen baserer seg på bøkene:

  • Den sokratiske dialoggruppe (2000)
  • At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (2008)
  • Kan man undre sig uden ord? Design- og universitetspædagogik på kreative videregående uddannelser (2014)

Skiringssal folkehøgskole arrangerer seminaret i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet. (Seminaret utgjør også første dag av et to-dagers opplegg for lærere på kurset i Filosofisk praksis og Myndig medborgerskap.)

Pris og påmelding:

Påmeldingsavgift kr. 600, – (inkluderer lunsj)

Påmelding skjer direkte til Skiringssal folkehøyskole v/Sigurd Ohrem: sigurdoh@vfk.no , mobil 90575413

Påmeldingsfrist 23. mars 2015

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

Vedlegg: Invitasjon til seminaret Fra danning til myndig medborger

Kalender