FHF-rundskriv 6/2024: Påminnelse og utfyllende informasjon – Fakturering av medlemskontingent

FHF-rundskriv 6/2024: Påminnelse og utfyllende informasjon – Fakturering av medlemskontingent

For å lette innbetaling av medlemskontingent for skolene, vil vi fra 1. april i år sende faktura med KID og beløp i samsvar med innsendte trekklister.  Dette etter ønske fra flere skoler.

Trekklistene må sendes til oss så raskt som mulig etter lønnskjøring, og senest den 30. i måneden lønnen gjelder for. Mottar vi ikke trekkliste innen den 30. i lønnsmåneden sender vi en a-konto faktura basert på tidligere trekk.

Vi ser på en egen løsning for sikker opplasting av trekklister. Inntil denne er etablert anbefaler vi at trekklistene sendes via Digipost til Folkehøgskoleforbundet org. nr. 970 548 920. Digipost oppfyller alle GDPR krav. Flere skoler bruker nå Digipost for innsending til oss, og det ser ut til å fungere veldig godt.

Trekklistene kan også krypteres og sendes på e-post til fredrik@folkehogskole.no. Kode sendes til 48 11 24 47 (husk å oppgi hvilken skole det gjelder). Det er mulig å bruke fast kode. Dersom dere fortsatt skulle ønske å sende trekklistene per brevpost er det ekstra viktig at dere er tidlig ute, da vi opplever at postgangen i Norge tar lang tid.

Trekklistene kan ikke være anonymiserte, de må inneholde:

  • skolens navn
  • organisasjonsnummer
  • medlemmenes navn
  • personnummer
  • trekkbeløp for hvert enkelt medlem
  • totalsum

Vi ber om at dere som benytter regnskapsfører videresender denne informasjonen dit. Kommunale- og fylkeskommunale skoler må sende denne informasjonen til lønningsansvarlig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Fredrik Hagen fredrik@folkehogskole.no, eller til
Borgny Underdal Borgersen borgny@folkehogskole.no.

Kalender