Svært gode søknadstall

Antall søknader pr 1. februar var over 4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det på tross av svært gode søknadstall i fjor. Overraskende mange søkte rett over midnatt 1. februar.

For første gang har vi kunnet følge søknadstallene «live» og sammenligne med året før. Tidligere år har vi måttet vente på de offisielle tallene som vi først får i mars, men i år kunne vi se tallene via Skolebasen.

Tallene ser svært gode ut. 1. februar hadde vi en økning på over 4 prosent i forhold til samme tid i fjor. Det er gode tall med tanke på at fjoråret også hadde et høyt antall søknader.

Det som var overraskende for oss var det enormt høye antallet søknader som kom inn rett over midnatt 1. februar. Det første kvarteret etter midnatt kom det inn over 1500 søknader. Det kan tyde på at svært mange tror det ikke er mulig å søke før 1. februar og at de venter opp til seint på natt for å sikre seg en av plassene. Tilbakemeldinger fra enkelte skoler kan tyde på at disse søkerne ofte ikke får tilbud om plass siden skolen da allerede har disponert alle plasser til søknader som kom inn før 1. februar.

Vi må derfor gå igjennom vår informasjon og markedsføring fram mot neste år og sikre oss at alle vet at det er mulig å søke før 1. februar.

Lykke til med opptaket!

Kalender