Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

Publisert/Oppdatert

Unge funksjonshemmede gir nå ut en veileder til unge med råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. De vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet, understreker de. I veilederen tar de opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte. Innholdet bygger på kartleggingsprosjektet i 2019, der det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en rekke samtaler med tidligere elever og ansatte i folkehøgskolesektoren.

Koronarefleksjoner

Publisert/Oppdatert

I skrivende stund er alle folkehøgskoler i gang etter juleferien og ingen har hatt noe koronasmitte. Dette er svært imponerende og svært gledelig!

Regional rektorsamling gikk digitalt

Publisert

De planlagte regionale rektorsamlingene måtte avlyses på grunn av koronapandemien, men ble sist uke arrangert som digitalt møte. Det var FHF og IF som sto for arrangementet og hele 43 rektorer deltok på Zoom. En spørreundersøkelsen som ble sendt ut om rektorsamlinger, viste at mange rektorer hadde et ønske om å kunne møtes fysisk, men dagens situasjon gjorde det umulig.

Arbeidslivet: Drøfting

Publisert

Drøfting er et begrep brukt i lov og avtale, som gir uttrykk for en forpliktelse i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I hovedavtalens § 10-2 Tilrettelegging for samarbeid og medinnflytelse står det at: «Det er en felles plikt for virksomhetens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid. Det pekes i denne forbindelse på at det er nødvendig at virksomhetsledelsen bruker tilstrekkelig tid, ressurser og oppmerksomhet på informasjon og drøftelser.»

Pandemien har gitt mer danning

Publisert

Vi traff rektor Per Egil Andersen ved Elverum folkehøgskole for en liten prat under filmfestivalen Movies on War. Festivalen gjennomføres overraskende nok, men med strenge restriksjoner.

Norsk Sangbok kommer i ny utgave. Etterlyser noter

Publisert/Oppdatert

Norsk Sangbok skal komme i ny, revidert utgave. Bokredaksjonen etterlyser noter på en rekke sanger. Nå ber de publikum om hjelp.

Søk midler fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Det utlyses nå 100.000 kroner fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet. Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildelingen av midler fra Solidaritetsfondet. Søknadsfristen er 29. januar 2021.

Kjøkkenleder som ser elevene

Publisert

En planlagt tur til Bømlo i november måtte avlyses på grunn av korona-utbrudd på skolen i vest. Nå må vi nøye oss med en telefonsamtale med den erfarne kjøkkenlederen ved Bømlo folkehøgskule, Irene Dybsland (60).

Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert/Oppdatert

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %. I rammen inngår både overheng og glidning, derfor er de faktiske lønnstilleggene lavere enn 1,7 %.

Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Publisert

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene den gang var at man ikke skulle få tilskudd til kortkurs etter denne datoen. Folkehøgskolerådet har kjempet mot dette.