Folkehøgskolen i ny drakt

«Nye» Folkehøgskolen er ute. Gunnar Fagerås takker av etter ti år i redaktørstolen. Du finner et fyldig portrett av folkehøgskolenestoren i dette nummeret. Marte Fougner Hjort og Øyvind Krabberød har overtatt som redaktører.