Arild Mikkelsen går av med pensjon

Arild Mikkelsen gikk av som rektor ved Buskerud folkehøgskole – med AFP, etter skoleåret 2009-2010. Mikkelsen har lang fartstid i Folkehøgskolen. Han satt ti år som leder i Norsk Folkehøgskolelag.

Les Arilds avslutningstale til elevene ved skoleavslutningen i mai.

Arild Mikkelsens tale