Bjørnson og Folkehøgskolen

På Bjørnstjerne.no kan du finne en artikkkel av Rasmus Stauri hvor han utdyper Bjørnsons forhold til folkehøgskolen. Den gir også et innblikk i forholdet mellom de to ruvende skikkelsene, Bjørnstjerne Bjørnson og Cristopher Bruun. Bruun startet folkehøgskolen Vonheim i Gausdal i 1875.

Bjørnson og Folkehøgskolen av Rasmus Stauri