Folkehøgskolen

Hva er en «folkehøgskolereise»?
Reising og turisme er ena v de hurtigst voksende bransjene i verdensøkonomien. Mange norske ungdommer reiser verden rundt og backpacker som et overgansrituale til å bli voksen. Folkehøgskolene har i løpet av kort tid kastet seg inn i dette markedet. Er dette et problem, spør rektor ved Nansenskolen, Dag Hareide?