Fremtiden – intellektuell eller kommersiell?

Fremtiden ser i økende grad til å tilhøre de kommersielle kreftene i samfunnet. Det gjelder også arenaer hvor intellektuelle tidligere kunne utfolde seg, utfordre og engasjere. Kommersiell kultur og tenkning dominerer ikke bare mediene, men forsknings- og formidlingsinstitusjonene, institusjonene for kunst og kultur, bokhandlerne – og de såkalt frivillige organisasjonene.
Les mer her: http://rektormorteneriksen.blogspot.com/