Lettvintheter ved skolestart

Faksimile: Aftenposten

Skribent Fredrik Drevon får på kronikkpass i Aftenposten en hel side, 7000 tegn, til rådighet for å fortelle at han har vært vikar i grunnskolen. Det er vel og bra, både at han faktisk har opplevd norsk skolevirklighet anno 2010, og det er vel greit at han får litt spalteplass til sine velskrevne og relativt vittige kommentarer. Selv om man undres over hva som får boltre seg på selve kronikkplassen noen ganger.

I skolen oppdaget han at det var bråk og dårlig ledelse. Det er jo ikke bra. Men så roper han på statsråden. Det er ganske dårlig. Mannen kan da ikke ha skjønt helt elementære forhold, verken ved å lede eller ved å være lærer?
   Min kjære Watson: Dersom Oslo-skolen har problemer, bl.a med illojalitet og dårlig ledelse, så er det et ansvar for skolesjefen i Oslo. Rop på henne, ta det opp med kolleger og fagforening. Er det bøllete atferd, så er det også et ledelsesproblem, for skolens ledelse og klasseledelsen. Samt for foreldrene. For det er da de som leverer unger som ikke kan folkeskikk?
   Han skriver videre om hvor vanskelig det er å ta opp spørsmål om himmel, helvete og muligheten for ikke å tro, enn si synge om at man ikke tror på religiøse forestilling, fordi man har muslimer i klassen. Hm.
Om Gud, helvete og krig og fred og sånn: Det er bl.a disse spørsmål lærerne i grunnskolen er satt til å jobbe med. Og som vil skape spenninger, uenighet og motstand. Derfor kan vikarer aldri gjøre jobben til utdannede pedagoger møter alle emner som reelle læringsmuligheter. Det gjelder både i grunnskolen såvel som i folkehøgskolen. Ved skolestart og gjennom hele året.
   Lykke til med et spenningsfylt år. Hvor vi ikke trenger statsråden for å ordne opp.

Morten Eriksen,
rektor,
Buskerud folkehøgskole.