Nytt nettverk for fotolærere

Det er opprettet et nytt nettverk for fotolærere på Facebook. Gruppa heter Øyeklikk. Målet er å diskutere fotopedagogikk og prøve å treffes til inspirasjon og egenutvikling. Det er Geir Ertzgaard ved Solborg folkehøgskole som har tatt initiativet til dette nettverket.

Fotonettverket Øyeklikk på Facebook