Forskningsrapporten klar

Professor ved NTNU, Geir Karlsen overrekker forskningsrapporten til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Øyvind Krabberød

OVERREKKELSE AV FORSKNINGSRAPPORT OM ELEVERS ERFARING OG UTBYTTE AV FOLKEHØGSKOLEN

Kunnskapsdepartementet har sammen med Folkehøgskolerådet finansiert et forskningsprosjekt om elevers utbytte av folkehøyskolen. Rapporten, ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne”, ble overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen fredag 27. august. Rapporten publiseres ved Program for lærerutdanning og NTNU Samfunnsforskning.

Les rapporten fra folkehøgskoleprosjektet:
”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne”