Reising i folkehøgskolen

Hva er en «folkehøgskolereise»?
Reising og turisme er en av de hurtigst voksende bransjene i verdensøkonomien. Mange norske ungdommer reiser verden rundt og backpacker som et overgangsrituale til å bli voksen. Folkehøgskolene har i løpet av kort tid kastet seg inn i dette markedet. Er dette et problem, spør rektor ved Nansenskolen Dag Hareide?