Sosiale medier – en revolusjon

Du tar nå del i den nye tid, på bloggen Frilynt Folkehøgskole. Sosiale medier tar stadig større plass. Noen kaller det den femte statsmakt. Det er en revolusjon som skjer, og disse mediene har antakelig kommet for å bli. Det vil kanskje ta nye former, men Facebook, Twitter, Blogspot, Flickr, You Tube og alle de andre har tatt en god bit av det moderne menneskets tid og oppmerksomhet.

Se denne filmen, hva tenker du om utviklingen?