Tema: Dannelsesoppdraget i folkehøgskolen

I dette temanummeret på 44 sider ønsker vi å sette søkelyset på dannelsesoppdarget i folkehøgskolen. Hvor er kildene til daning i vår tid, og hva er utfordringene for skoleslaget når vi snakker om danning? I syv artikler gir vi ulike vinklinger på spørsmålet.