Umulig å starte nye folkehøgskoler

Det er særdeles vanskelig å starte nye folkehøgskoler i Norge. De siste årene har 13 ulike prosjekter søkt om å starte ny folkehøgskole, bare to har fått klarsignal. I folkehøgskolemiljøet er det en voksende utålmodighet over denne situasjonen.