Verdensborgeren som dannelsesideal

I forbindelse med masterstudie i Utdanningsledelse har Marianne Stormoen Jepsen jobbet med allmenndannelse i folkehøgskolen og sett på hvordan skolene uttrykker seg om det i verdigrunnlagene sine.