Forskningsrapporten klar

OVERREKKELSE AV FORSKNINGSRAPPORT OM ELEVERS ERFARING OG UTBYTTE AV FOLKEHØYSKOLEN

Kunnskapsdepartementet har sammen med Folkehøgskolerådet finansiert et forskningsprosjekt om elevers utbytte av folkehøyskolen. Rapporten ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” overrekkes til kunnskapsminister Kristin Halvorsen fredag 27. august. Rapporten publiseres ved Program for lærerutdanning og NTNU Samfunnsforskning.