Rekordhøg søking til folkehøgskulane

Folkehøgskulane blomstrar. I byrjinga av august var 6919 av 7040 plassar fylte. Dei to siste åra har talet på søkjarar gått kraftig opp. I år går 11 prosent av norske 19-åringar på folkehøgskule.

Les mer av den store artikkelen i Nationen

Del 1  Del 2  Del 3