Rektors posisjon og rolle

Rektors posisjon og rolle – om nødvendigheten av å be om hjelp. Artikkelforfatteren, Knud Jørgen Holch, postulerer at – «det som skjer på skolen skjer på vegne av rektor».

Mann med meningers mot. Les portrettet med rektor ved Lofoten folkehøgskole, Brynjar Tollefsen.

I artikkelen «Kulturell monolog», tar Kyrre Matias Goksøyr for seg orientalisme, våre holdninger over for «den andre». Idealisme kan ha sine skyggesider, i følge forfatteren.

Les mye mer i Folkehøgskolen nummer 4 2010