Folkehøgskolekonferansen 2010

Et nytt nummer av Folkehøgskolen er ute. Les reportasje fra Folkehøgskolekonferansen i Lærernes hus i Oslo. Her påstår professor ved Ørebro universitet, Bernt Gustavsson, at spørsmålet om gjennomstrømning av elever i utdanningssystemet, som stilles i NTNU-rapporten, er et spørsmål på systemets premisser.

Les også Øyvind Brandts kommentar til Dagbladets John Olav Egeland artikkel «Teologer uten tro».

Du finner også et portrett av den nye pedagogiske lederen i Norsk Folkehøgskolelag, Lena Sendstad.

Last opp Folkehøgskolen nummer 5 2010