Højskoleforstandere mot den danske utlendingeloven

55 danske højskoleforstandere, eller 2/3 av dem alle sammen, har skrevet under på et debattinnlegg i den danske avisen Politiken. Innlegget er mot den danske utlendingeloven som de oppfatter som krenkende.
Her kunne jeg skrevet et langt og flammende innlegg om både utlendingeloven og om Danmarks forhold til andre nasjonaliteter, men så tenkte jeg heller jeg skulle gjøre det kort og stille ett enkelt spørsmål:
Hva ville fått 55 norske rektorer til å fare til blekkhuset og sende debattinnlegg i fellesskap?
http://højskolebladet.dk/oversigt/nyheder/2010/11/23/hoejskoleforstandere-gaar-imod-udlaendingeaftalen