Om å blogge på en annens blogg

Evt: Skal jeg være min brors blogger? Spørsmålet ble aktualisert siste dag på rektorsamlingen, da det var årsmøte for informasjonskontoret for folkehøgskolen. Kontoret har opprettet en blogg- og debattside, og et antall skribenter i folkehøgskolen har sagt seg villige til å bidra med innlegg. Vel og bra, nyttig med felles debattarena og et eget sted for å drøfte folkehøgskolen generelt og forhåpentligvis pedagogikk, innhold og arbeidsmåter spesielt.
Men er dette nok til at jeg skal bruke min arbeidstid til å skrive for og publisere på IF sin blogg? Kan det være at det må noe mer til for at dette virkelig skal bli interessant? For eksempel at jeg bare legger ingressen på fellesbloggen, og at man må gå til vår skoleblogg for å lese hele artikkelen?
Les her for å lese resten:-)
https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/2010/11/om-blogge-pa-en-annens-blogg/      Av Morten Eriksen