Samtalen i folkehøgskolen

Kan vi digitalisere folkehøgskolen?
Eller går samtalen tapt?

Gamle gode Olav Klonteig sa en gang i en opphetet diskusjon om elevsamtalen i folkehøgskolen følgende: Man samtaler bedre når man møtes, enn når man møtes for å samtale. Han mente den planlagte elevsamtalen ville bli mindre autentisk, men forutsigelig og følgelig mindre verdt enn den samtalen som oppstår når man ( elev – lærer) møtes, også oppstår det en samtale, noen ganger om hverdagslige eller overflatiske ting, noen ganger om viktige ting i skolen, og noen ganger om dype eksistensielle spørsmål i menneskelivet. At samtalen var viktig i folkehøgskolen, var alle i den omtalte debatten i alle fall enige om.

Nå reises det tvil om samtalen i folkehøgskolen i det hele tatt er nødvendig. På første siden av svensk folkehøgskoles tidsskrift «Folkhögskolan» slås det fast at klasserommet er gammeldags, nå handler det om den digitale folkehøgskolen. At klasserommet har sine store begrensninger, er det lett å bli enig om, og norsk folkehøgskole har ikke på mange år vært advokat for gammeldags klasseromsundervisning. Å digitalisere hele folkehøgskolen, så og si løfte hele folkehøgskolen ut på nettet, er likevel et stort skritt å ta. Det er «Mångkulturellt Folkbildningscentrum» midt i Stockholm som har gjort dette, og argumenterer med at dette har gitt økt tilgjengelighet, og at skolen når mennesker som ellers ville være stengt ute fra folkehøgskolen. Særlig gjelder dette innvandrere. Nå skal ikke norsk folkehøgskole skryte på seg suksess med hensyn til å rekruttere innvandrere, der ligger svensk folkehøgskole et hav foran, og det er mye bra å si om dette digitaliserte tilbudet til svenske innvandrere, men er det folkehøgskole?

Vi bruker ofte honnørordene samlalebasert, erfaringsbasert og deltakerstyrt om folkehøgskolen. Min erfaring tilsier at mye av folkehøgskolens verdi ligger nettopp i dette, og at disse tre stikkordene kan utvikles i nye tider og ikke behøver å oppfattes som museumsgjerder. Når den muntlige samtalen ikke bare forstummer, men faktisk er helt borte, digitalisert bort, er det da fortsatt folkehøgskole? Jeg lurer sterkt på det, og er tilbøylig til å svare nei,

Arild Mikkelsen