Folkehøgskolekonferansen

Vi dekket Folkehøgskolekonferansen:

– Spørsmålet om gjennomstrømning av elever i utdanningssystemet et et spørsmål på systemets premisser, hevdet professor Bernt Gustavsson i sitt foredrag.

Utdanner vi juridiske markedsdyr?, spør Øyvind Brandt i sin replikk til artikkelen «Teologer uten tro» av Dagbladets John Olav Egeland.

Les også portrettet med ny pedagogisk leder i Norsk Folkehøgskolelag, Lena Sendstad.

Last opp Folkehøgskolen nummer 5 2010