Etter Cancún, – før ….?

Stemmene er i ferd med å stilne etter Klimatoppmøte COP16 i Mexico. Nå seiler vi taust videre til Kapp det gode håp og neste års klimamøte i Sør-Afrika. Det er ikke det nåværende innholdet i avtaleteksten som gjør at vi senker skuldrene og puster lettet ut.

Av Terje R Johansen

 Det er fordi at dialogen fortsetter og håpet om at FN – sporet fører frem. Men hva er det som gjør det så vanskelig å komme til enighet? Hva kan det handle om når vi har kunnskap og kompetanse om klimautfordringene vi står overfor? Tidligere generalsekretær i FN, Dag HammarskjöId, skriver i boka ”Veimerker”;

”Om mennesker og deres vei til enighet -? Sannheten er så enkel at den oppfattes som en pretensiøs banalitet. Og allikevel fornektes den stadig i handling.”

I Norge viser spørreundersøkelser et synkende antall som tror på menneskeskapte klimaendringer. Det gjenspeiler min opplevelse av folkehøgskoleelevers dalende klimaengasjement gjennom skolebesøk med Pedagogikk for de rike de siste fire år. Hvordan kan vi i folkehøgskolen være med på å skape kongruens mellom klimakunnskap og våre valg av handlinger?

Vedlagt følger en link til en artikkel av Arnfinn Nygaard med mange spennende og informative underlinker til undervisning og refleksjon.
 http://www.rorg.no/Artikler/2343.html

Godt nyttår med nytt håp om redusert klimaendring!

Hilsen

Terje R. Johansen
Internasjonal sekretær, Folkehøgskolerådet