PISA-undersøkelsen

Pisa-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. De første resultatene kom i år 2001. Det er OECD som står for undersøkelsen. I Norge inngikk 200 skoler i testen som ble utført i 2009. Resultatene fra denne kommer en av de nærmeste dagene. Fra å ligge rundt gjennomsnittet blant OECD landene i starten, er Norge nå godt under gjennomsnittet totalt sett. Dette året skal det testes spesielt på leseferdigheter. Matematikk og naturfag er også viktige i målingene.

Er det viktig å måle på denne måten, eller er det andre måter å undersøke hvor godt vi lykkes i norsk skole?